louder family secrets

Vägen till Louder Familys framgångskoncept

Vägen fram till medryckande kampanjer, genomtänkt branding och framgångsrika koncept kan vara lång och krokig, men med Louder Familys modell blir det tydligt och enkelt. Vår eminenta Art Director & Creative Director Linnea Härjerud orienterar er i processen bakom ett varumärkes DNA och framgång.  

Hej Linnea! Hur föds Louder Familys brandingbarn? 

Vi använder oss av en strategisk modell för positionering som heter 4D-Branding och som resulterar i ett så kallat Brand Mind Space.  

Modellen argumenterar för att ett varumärke består av fyra dimensioner av värderingar som samexisterar som helhet, snarare än i en hierarkisk ordning som exempelvis i en brand-pyramid. 4D-branding skapar mer levande varumärken som målgruppen vill bli kompis med. 
 
Brand Mind Space smittar sedan av sig på konsumenten och målgruppen, som känner igen sig i och vill förknippas med egenskaperna varumärket besitter. 
 
Ett framgångsrikt varumärke består inte bara av en produkt, utan av associationer, känslor, värderingar, attityder och livsstil. 

Vad är syftet med 4D Branding?  

Syftet är att skapa ett DNA åt varumärket, eller ändra ett befintligt DNA. Därefter är det enklare och mer tidseffektivt att bygga sammanhållen strategisk och taktisk kommunikation på alla plan. Exempelvis en ny eller delvis ny grafisk identitet. 
 
Vill du berätta om de olika dimensionerna som alla varumärken bör blir vän med? 

*Funktionell dimension: Handlar om faktisk fysisk kvalitet och effektivitet av varumärket. Det vill säga vad en produkt utlovar och uppfyller fysiskt, till exempel att Cola kortfattat släcker törsten och innehåller koffein som gör dig pigg.  
 
Men lik väl som att en människa lätt blir ganska ointressant om den bara är en kropp utan personlighet, så blir ett varumärke det samma. De andra tre dimensionerna är därför superviktiga för att skapa rätt sinnebild kring ett varumärke. 

*Mental dimension: Varje människa har ett innersta jag, med tankar och drömmar. Den mentala dimensionen handlar om din känsla i kontakt med varumärket och vad det inspirerar dig att göra. Ikeas produkter till exempel gör kanske att du känner dig lite händig och inspirerad till att vidare göra ditt hem fint och funktionellt.  

*Spirituell dimension/Värdslig dimension: Handlar om vad varumärket ger världsligt och hur det påverkar världen. Kort sagt är det uppfattningen av globalt och lokalt ansvar, det kan till exempel vara miljövänliga val i produktionen eller produkter som bidrar till en mer aktiv livsstil.  

*Social dimension: Vi människor baserar våra köp på vad vi känner bäst förmedlar eller skildrar vår sociala identitet. Till exempel Nocco som kan förknippas med en ung, sportig och aktiv person; andra människor ser dig som ung, aktiv och sportig. Varumärken definierar allt oftare social ställning. 

Hur definieras de olika dimensionerna?  

Jag använder mig av egenutarbetade metoder som är grundade på vetenskapliga metoder och socialpsykologisk forskning. Jag ställer bland annat specifika frågor till teamet enligt olika metoder, övningar och modeller så att alla förstår varumärket, hamnar på samma nivå och är överens om positioneringen. Efter det kan vi fylla i dimensionerna i Brand Mindspace för just deras varumärke, och ta avstamp i det när vi översätter det till visuell kommunikation enligt socialpsykologins alla regler. 
 
Vad är styrkan med 4D branding jämfört med andra modeller för positionering?
 
I många andra modeller blir just den fysiska dimensionen lite för stark jämtemot andra aspekter. Styrkan med just 4D är att modellen är dynamisk och knyter ihop varumärket till en helhet. Då får vi som byrå mycket mer tyngd i våra strategiska kommunikationsbeslut, gällande helheten av allt från design till kanalval (och en marknadschef har någonting att basera en marknadsplan på.) 
 
Vi använder kompletterande metoder också, när det visar sig att det behövs, men oftast räcker 4D långt som grundbult och DNA. 

Hur ser arbetsprocessen ut?  

Jag sätter upp en workshop med kunden, där vi diskuterar varumärket. Jag går igenom arbetsmetoden med en presentation och förklarar syftet med det hela. Under olika workshoptillfällen guidar jag våra kunder igenom positioneringsprocessen i olika steg och övningar tills vi alla är överens om vart varumärket ska förflyttas eller hur det ska byggas.  

Vilka är utmaningarna?  

Det är överraskande ofta ett team inte känner sitt varumärke in och ut eller ens har samma visioner. Det visar sig i de övningar vi gör tillsammans och brukar förvåna kunderna mer än mig kanske. De kan alla sin produkt men har olika idévärldar om allt runtomkring; det som bildar ett faktiskt varumärke.  

Det gäller att lyckas få alla på samma bana och få alla att våga släppa sina egna föreställningar, tyck och smak så långt det går. Bara för att Lasse som driver leksaksbutik personligen gillar svart, rött sammet och guld, så betyder det inte att det passar hans målgrupp, det är inte där hans varumärke kommer lyckas.  

Metoderna jag jobbar med är toppen för att alla i teamet får en enig bild av varumärket vilket gör det enklare för oss att arbeta fram en tydlig målbild, positionering och avstamp i brandingen. Dessutom blir efterkommande design- och kommunikationsarbete mer tidseffektivt.  

Varför är det viktigt med en tydlig positionering? 
I en brandingbyggande process så är målet att skapa någonting som konsumenterna väljer före konkurrentens dito. Vi tar reda på vad ett varumärke bör bygga för sinnebild i målgruppens medvetande och skapar en unik position på marknaden.


Det är högst viktigt att ett varumärke känns levande, som någonting målgruppen och demografin vill lära känna, bli vän med och umgås med. Och alla tilltalas av olika saker. Vi ger varumärken en själ och en personlighet som målgrupperna kommer vilja ta till sig, som är dynamisk och går att utveckla med tiden.  

Slutligen Linnea, vilket är ditt bästa tips till alla företagare där ute för att lyckas med sitt varumärke 

Dels att skapa er en tydlig affärsidé och vision; att vara samspelta, men framförallt: ta hjälp. Det är en viktig process, och den kan kännas tidskrävande när man bara snabbt vill komma igång och få en logotyp. Men när man väl gått igenom en riktig positionering och brandingprocess så står man med så mycket värdefulla insikter så att arbetet därefter kommer gå desto fortare, vara träffsäkert och varumärket kommer inte kunna vattnas ur.  
 
Att ta hjälp av experter gör hela processen riktigt givande och mer insiktsfull än man kanske först tror. Det kommer hjälpa er verksamhet att nå nya mål, utvecklas och är vinstdrivande för bolag. 

Solklart va? Om inte; låt Linnea visa er vägen med sin exklusiva metodik och expertis! Är ni redo att stärka ert varumärke och ta det till nya höjder? Tveka inte på att kontakta oss och berätta mer om era behov, så hittar vi en lösning som passar er!  

hello@louderfamily.se  eller

Stort tack för denna handbok i Branding Linnea! 

Ordlista:

  • Positionering: Att ge varumärket en unik position i konsumenters medvetande. Under en positionering beslutar ett företag vilket position företagets erbjudande ska nå på marknaden.  
  • 4D Branding och Brand Mind Space: En fyrdimensionell modell för positionering, som även används för att förstå ett varumärkes styrkor och svagheter. Kan användas för att så väl skapa ett nytt varumärke, eller omarbeta ett befintligt. Modellen resulterar i ett ”Brand Mind Space” dvs ett varumärkes DNA. Målet är att identifiera en tydlig strävan och mål med varumärket, och att stärka varumärket i alla dimensioner. Utifrån detta kan man sedan skapa relevant branding och framgångsrik design och kommunikation. 
  • Workshops och metoder: Egenutarbetade metoder, baserade på socialpsykologisk forskning, används under workshops för att arbeta fram svar på de fyra dimensionerna och ena teamet kring positioneringen.  
  • Branding: Processen att ge mening åt kunder genom att skapa och forma ett varumärke i konsumenternas sinne. En strategi som används för att hjälpa människor att identifiera och uppleva ett varumärke genom att ge dem en anledning att välja just det varumärket framför konkurrenternas, genom att klargöra vad varumärket är och inte är.  
  • Socialpsykologi: En blandning av psykologi och sociologi som handlar om både individens unika egenskaper och karaktärsdrag samt hur individens sociala omgivning påverkar individens sociala egenskaper.  

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *