kriskommunikation dos and donts

Vad man bör och inte bör göra i samband med kriskommunikation

Kriser som kräver kriskommunikation kan uppstå när som helst, oavsett om det handlar om produktionsproblem, dåliga leveranser eller hot mot verksamheten. För att hantera dessa situationer på ett effektivt sätt är det viktigt att ha en klar och tydlig strategi för kriskommunikation på plats. Oavsett om du driver ett företag eller arbetar inom en organisation är det avgörande att veta vad man ska göra i en kris och vad man inte bör göra. Här är några viktiga aspekter att se över:

Förbered dig grundligt

För att skapa en varumärkesidentitet som sätter sig behöver din kommunikation vara tydlig och konsekvent. En tydlig röst gör det möjligt för kunder och andra intressenter att direkt koppla din kommunikation till ditt varumärke. Detta kan uppnås genom att bestämma företagets värderingar och personlighet. Se till att era budskap är konsekventa och i linje med dessa värden och personlighet för att skapa en enhetlig varumärkesidentitet man minns.

Öppen kommunikation

När det väl har uppstått en kris är det viktigt att hålla en öppen och transparent kommunikation med alla berörda parter. Detta innebär att du ska erkänna felet och ge tydlig information om vad som har hänt, varför det har hänt och hur du planerar att hantera krisen. Berätta för dina kunder, samarbetspartners och anställda exakt hur och när de kan förvänta sig mer information.

Hitta rätt tonläge och anpassa ditt budskap

Det är viktigt att hitta rätt tonläge i er kriskommunikation. Till exempel, om det handlar om en teknisk fråga, kan tonen i kommunikationen vara mer teknisk och detaljerad. Om det är en mer allvarlig kris, kan tonen vara mer empatisk. Detta är också en bra tid att anpassa ditt budskap till respektive målgrupp. Till exempel, om du kommunicerar med kunder, kan budskapet handla mer om att lösa problemet och deras hälsa eller trygghet.

Undvik att blunda för problemet

En kris är inte tiden för att vara defensiv eller undvika problemet. Istället bör du möta krisen på ett direkt och ärligt sätt. Att ge tydlig information om problemet och erkänna felet kan hjälpa till att sätta förtroende och bygga ett positivt förhållande med dina kunder och partners.

Ta ansvar och åtgärda problemet

När det väl uppstår en kris, måste du ta ansvar för situationen och agera snabbt. Det är viktigt att visa dina kunder, leverantörer och anställda att du tar situationen på allvar och gör det som krävs för att lösa problemet.
kriskommunikation för företag
Kriser är oförutsägbara och kan sannolikt skada ditt företag, din verksamhet eller organisation. Men genom att följa dessa tips kan du hantera kriskommunikation på ett effektivt sätt. Att vara förberedd, hålla en öppen kommunikation, hitta rätt tonläge, undvika att blunda för problemet och ta ansvar och åtgärda problemet kan hjälpa till att hantera kriser på ett effektivt sätt och bygga tillit bland dina kunder och samarbetspartners.

Vi på Louder Family ger dig verktyg och strategier i syfte att förbereda dig för potentiella eller hantera befintliga kriser. Med vår omfattande erfarenhet av krisplanering och kommunikation är vi övertygade om att vi kan få din organisation på rätt spår. Kontakta oss för att så pratar vi om hur vi kan skräddarsy en plan för just er.