återuppliva företaget med ett nytt varumärke

Är det dags att återuppliva företaget med ett nytt varumärke?

Att driva ett företag kan ibland vara tufft, speciellt när det kommer till att bibehålla och öka kundbasen. Det kanske är så att det dags att återuppliva företaget med ett nytt varumärke. För vad gör man när företaget har varit på marknaden i flera år, och ni börjar se en nedgång i försäljningen? Se över om nedan punkter är vad ert företag önskar att uppnå – och om ett nytt varumärke isåfall är lösningen.

Ni vill få uppmärksamhet från nya kunder

Ett nytt varumärke har potentialen att väcka uppmärksamhet hos helt nya kunder, och kan därmed bidra till att utöka ert klientele. När nya målgrupper vill testa och på olika sätt komma i kontakt med ert varumärke, kan ni öka er intäkt samtidigt som varumärket stärks och får en ny grund att stå på.

Ni vill förnya er image

Ett nytt varumärke innebär också förnyelse av er varumärkesimage. Om ni har funnits på marknaden under en längre tid, finns det en chans att ert varumärke kanske börjar se lite trött ut eller därmed inte längre lika attraktivt för kunderna. Genom att återuppliva företaget med ett nytt varumärke kan ni ge ert företag en förnyelse och förbättra kundens uppfattning om det.

Ni vill anpassa er till nya trender och målgrupper

Ett nytt varumärke öppnar upp möjligheter att anpassa till nya trender och målgrupper. Nya trender och demografiska förändringar kan innebära att er befintliga kundbas minskar. Det kan därmed vara dags att marknadsföra er mot en annan demografisk grupp. Genom att införa ett nytt varumärke kan ni lättare anpassa ert varumärke för att fånga upp nya trender och målgrupper.

Ni vill öka er konkurrenskraft

Konkurrensen är alltid hård på företagsmarknaden, speciellt om det finns flera företag som säljer liknande produkter. Ett nytt varumärke kan hjälpa att öka konkurrenskraften om ett befintligt varumärke är svagt och inte riktigt spelar i den högsta ligan. Genom att införa ett nytt varumärke kan ert företag få nya chanser att inta platsen i som ledande inom er bransch eller segment, och dessutom få tillbaka förlorade kunder.

Ni vill skapa eller stärka en varumärkesidentitet

Slutligen kan ett nytt varumärke skapa en ny eller stärka den befintliga varumärkesidentiteten. En ny eller uppdaterad logotyp, färgschema eller kampanj kan hjälpa er att urskilja er från konkurrenterna. Detta gör det enklare för kunderna att lägga ert varumärke på minnet. Ju mer tydligt och engagerande varumärket är, desto mer övertygande blir företagets image för kunderna.

återuppliva företaget strategiskt
Det kan vara ett av de mest effektiva sätten att återuppliva ert företag med ett nytt varumärke, även om det finns för- och nackdelar. Läs mer om dem här. De positiva är att genom att få uppmärksamhet från nya kunder, förnya ditt varumärkesimage, anpassa till nya trender och målgrupper, öka konkurrenskraften och öka varumärkesidentiteten, kommer du att kunna stärka ditt företags varumärke och förhoppningsvis öka intäkter på sikt. Är det dags för er att överväga ett nytt varumärke? Kontakta oss så hjälper vi er.