Broporten & Brännbacken

Broporten & Brännbacken

Grafisk identitet, webb och print
Koncept, design, Art Direction, webb, print, affärsutveckling, visuell kommunikation

Väderholmen är ett fastighetsbolag som främst inriktat sig på kontors- och butikslokaler. Man ville expandera verksamheten och bygga upp två nya affärsområden från grunden:
Broporten, med lokaler för bilhandlare, möbelvaruhus, hotell och restaurangverksamhet samt Brännbacken, för lager- och industriverksamhet.

Vår designavdelning fick uppdraget att ta fram ett nytt, gemensamt formspråk för projekten: En grafisk identitet med färger, former, typografi och logotyp. Det var viktigt för kunden att enkelt kunna applicera den nya designen inom olika områden och för olika projekt. Vi arbetade tätt ihop med arkitekterna för att uppnå detta.

Genom brandingprocessen följde research och flera workshops för att identifiera vad varumärket skulle signalera till målgruppen samt andra förutsättningar för en god visuell kommunikation.

Lösningen blev ett gemensamt typsnitt och kontrastfärg, där olika områden fick sin specifika färg. Logotyperna är likartade för att skapa igenkänning, och anspelar på byggnation och kartor/områdesritningar, då formen på varje specifik yta blir en del i logotypen.

Vi applicerade den grafiska identiteten på en fysisk folder med säljande prospekt, samt en webbsida.