Nissan Leaf

Nissan Leaf

Lansering i Norden
Koncept, design, Art Direction, event, sociala media, mediaplacering, radioreklam

Louder Family fick i uppdrag att lansera Nissan Leaf i Norden. Detta gjorde vi med en två veckor lång provkörningsaktivitet på Medborgarplatsen i Stockholm.

Elbilen Nissan Leaf är en del av Nissans miljösatsning. För att genomföra eventet var vi tvungna att lösa problemet med laddningen av de handbyggda bilarna som inte ännu fanns producerade i serietillverkning.

Under två veckor genomfördes över 2000 provkörningar i centrala Stockholm.

Utöver konsumentprovkörningar producerade och genomförde vi även mindre B2B-event mot storkunder, mot kommunala bolag och statliga verksamheter.

Eventet stöddes av marknadsföring i radio och sociala media.