Norton

Norton

Reklamfilm
Koncept, film, Art Direction

Norton är ett amerikanskt bolag som erbjuder effektiva skydd för att förhindra intrång i datorer. Idag är hoten många i den digitala världen och ibland är det svårt att skilja på vad som är rätt eller fel när det begås cyberbrott.

Louder Family fick i uppdrag att skapa en film som påvisade de olika hot som finns, och vad som kan ske när någon kommer över en annan persons inloggningsuppgifter.

Filmen som översattes till 6 språk har gått i Nortons partnerkanaler och på skärmar i försäljningsledet.